Tłumaczenia przysięgłe z i na język angielski

Tłumaczenia przysięgłe na język angielskiTłumacz przysięgły to osoba specjalizująca się w przekładzie dokumentów sądowych i urzędowych. Tego typu dokumenty są tekstami, których tłumaczenie wymaga bardzo szczegółowej wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa oraz szerokiej znajomości języka, na który lub z którego dokonywany jest przekład. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Idzie za tym ścisły obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, do których zalicza się zachowanie tajemnicy, bezstronności oraz wierności. Obowiązkiem każdego tłumacza przysięgłego jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz poszerzanie umiejętności językowych.

Moje biuro wykonuje profesjonalne, zgodne z wszelkimi standardami oraz obowiązującym prawem tłumaczenia pisemne poświadczone oraz tłumaczenia przysięgłe ustne w kancelariach notarialnych. Zajmuję się również tłumaczeniami konferencyjnymi w czasie spotkań biznesowych i negocjacji kontraktów oraz umów o pracę. Angielski to język, który bardzo często wymaga przekładu, gdyż jest on w powszechnym użyciu. Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego, wykonuję wszystkie powierzone mi zlecenia profesjonalnie, dbając o dobro oraz zaufanie klienta. Jeżeli potrzebujesz przekładu dokumentu sądowego lub innego pisma na angielski lub z angielskiego, to jestem w stanie zagwarantować Ci tłumaczenie na najwyższym poziomie.

Zasady dotyczące mojego zawodu reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczem może zostać osoba, która ukończy odpowiedni egzamin i złoży uroczyste ślubowanie w Ministerstwie sprawiedliwości RP. Zasady etyki i praktyki zawodowej określa KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – Uchwała Rady Naczelnej Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS” z 31 marca 2005 roku. Przedmiotem tłumaczenia przysięgłego, jak mówi ustawa, „może być oryginał pisma procesowego, dokumentu urzędowego lub firmowego, odpis pisma lub dokumentu, jego tłumaczenie oraz dokument prywatny lub tekst niesygnowany”. Są to najczęściej wszelkiego rodzaju akty notarialne, akty stanu cywilnego, dokumenty urzędowego, pełnomocnictwa, wzory podpisów, dyplomy, dokumenty bankowe, klauzule apostille, KRS, umowy cywilno-prawne czy dokumenty samochodowe.

Moja firma wykonuje tłumaczenia przysięgłe najwyższej jakości. Jestem skrupulatna i z najwyższą starannością podchodzę do każdego pojedynczego zlecenia. Dzięki zdobywanym latami wiedzy oraz doświadczeniu, tłumaczenia przysięgłe na angielski stanowią dla mnie codzienność. Serdecznie zapraszam do współpracy.