Ochrona danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), informuję, że:

  1. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest jednoosobowa działalność gospodarcza Katarzyna Prokesz z siedzibą przy ul. Szklanych Domów 7a m 7, 04-346 Warszawa;
  2. podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Katarzynę Prokesz w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016);
  3. dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
  4. podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  5. mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej elektronicznej (e-mail) bądź ustnej, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.